Είστε εδώ

C/E 60/80 A2/A6

συστηματα σκιασης

Εξωτερικές περσίδες με ενισχυμένο φύλλο περσίδας (νεύρο)

Γενικα: 

Οι εξωτερικές περσίδες με ενισχυμένο φύλλο περσίδας (νεύρο) είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος περσίδας και μπορούν να τοποθετηθούν σε οδηγό συρματόσκοινου ή οδηγό αλουμινίου.

Συνδυάζουν υψηλή λειτουργικότητα με τεχνολογία αντοχής, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα εργαλείο για τους αρχιτέκτονες στον σχεδιασμό προσόψεων.

Τεχνικα Χαρακτηριστικα: 
C 60/80
Μεμονωμένο
Ελάχιστο πλάτος 450 mm
Μέγιστο πλάτος 5000 mm
Ύψος 4000 mm (A2), 5000 mm (A6)
Επιφάνεια 12 m2
Σε ζεύγος
Εγκάρσιο πλάτος 7000 mm
Κεντρικό πλάτος 12000 mm
Επιφάνεια 12 m2
Αριθμός περσίδων 5
Μέσο βάρος 2,7-2,8 kg/m2
E 60/80
Μεμονωμένο
Ελάχιστο πλάτος 600 mm
Μέγιστο πλάτος 5000 mm
Ύψος 4000 mm (A2), 5000 mm (A6)
Επιφάνεια 20-25 m2
Σε ζεύγος
Εγκάρσιο πλάτος 7000 mm
Κεντρικό πλάτος 12000 mm
Επιφάνεια 26-30 m2
Αριθμός περσίδων 5
Μέσο βάρος 3,0-3,1 kg/m2