Είστε εδώ

C/E 60/80/100 AF

συστηματα σκιασης

Απλό φύλλο περσίδας σε οδηγό συρματόσκοινου / σε εξωτερικό οδηγό

Γενικα: 

Οι εξωτερικές περσίδες με απλό φύλλο περσίδας που λειτουργούν σε οδηγό με συρματόσκοινο ή σε εξωτερικό οδηγό (A6) χαρακτηρίζονται από ένα σύγχρονο σχεδιασμό με εξαιρετική λειτουργικότητα.

Ο συγκεκριμένος τύπος περσίδας υπάρχει σε πλάτος 60, 80 ή 100 mm.

Τεχνικα Χαρακτηριστικα: 
C 60/80/100 AF (A6)
Μεμονωμένο
Ελάχιστο πλάτος 450 mm
Μέγιστο πλάτος 5000 mm
Ύψος 4000 mm
Επιφάνεια 13 m2
Σε ζεύγος
Εγκάρσιο πλάτος 7000 mm
Κεντρικό πλάτος 12000 mm
Επιφάνεια 13 m2
Αριθμός περσίδων 5
Μέσο βάρος 2,3-2,5 kg/m2
E 60/80/100 AF (Α6)
Μεμονωμένο
Ελάχιστο πλάτος 600 mm
Μέγιστο πλάτος 5000 mm
Ύψος 4000 mm
Επιφάνεια 20 m2
Σε ζεύγος
Εγκάρσιο πλάτος 7000 mm
Κεντρικό πλάτος 12000 mm
Επιφάνεια 32-35 m2
Αριθμός περσίδων 5
Μέσο βάρος 2,5/2,7 kg/m2